Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. SSTK-Shop spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin SSTK-Shop als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan SSTK-Shop niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. SSTK-Shop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

SSTK-Shop bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van SSTK-Shop worden gehost. SSTK-Shop is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. SSTK-Shop geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Bij vragen of twijfel neem dan contact op met info@SSTK-Shop.nl.


Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kan je mailen naar: info@SSTK-Shop.nl.

Alle gebruikte logo’s op SSTK-Shop zijn eigendom van de leveranciers.  SSTK-Shop claimt geen rechten voor deze logo’s.